Showing all 26 results

Show sidebar

Máy bơm áp lực 24V 110L KERTER 200G

1,200,000  520,000 

Máy bơm áp lực 24V 114L KERTER 300G

1,400,000  580,000 

Máy bơm áp lực 24V 138L KERTER 400G

1,700,000  680,000 

Máy bơm áp lực 24V 36L KERTER 50G

650,000  410,000 

Máy bơm áp lực 24V 48L KERTER 75G

750,000  440,000 

Máy bơm áp lực 24V 66L KERTER 100G

900,000  470,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 110L 200G KERTER 40 béc

1,300,000  670,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 114L 300G KERTER 45 béc

1,500,000  730,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 138L 400G KERTER 50 béc

1,600,000  830,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 36L 50G KERTER 25 béc

750,000  560,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 48L 75G KERTER 30 béc

850,000  590,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 66L 100G KERTER 35 béc

1,000,000  620,000 

Máy bơm phun sương lọc nước RO 24V SP-75 Smartpumps

500,000  430,000 

Máy phun sương 24V HAWIN HP-2500 Taiwan kèm nguồn điện

750,000  580,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 100W 50 béc Fuji Tex FOG-6050

1,800,000  1,650,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 200W 70 béc Hawin FOG-2703

2,200,000  1,850,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 30W 10 béc Hawin A60

1,000,000  850,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 35W 15 béc Hawin A70

1,200,000  950,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 35W 17 béc FUJITEX FOG-3017

1,200,000  950,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V 60W 25 béc Hawin FOG-2807

1,600,000  1,200,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp 220V BSP-75 Smartpumps

1,200,000  895,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp A60

850,000 

Máy phun sương chuyên nghiệp A70

1,250,000  950,000 

Máy phun sương Smartpumps PS-25

1,790,000  1,450,000 

Máy phun sương Smartpumps SP-75 24V kèm nguồn

650,000  580,000 

Máy phun thuốc trừ sâu tưới cây phun sương 12V 20L 8A

1,800,000  1,500,000