Showing all 32 results

Show sidebar

Bơm nước mini áp lực 24V 100W 8L

1,250,000  650,000 

Bơm nước mini áp lực 24V 80W 6L

1,150,000  550,000 

Máy bơm áp lực 24V 110L KERTER 200G

1,200,000  520,000 

Máy bơm áp lực 24V 114L KERTER 300G

1,400,000  580,000 

Máy bơm áp lực 24V 138L KERTER 400G

1,700,000  680,000 

Máy bơm áp lực 24V 180W 16L

1,800,000  1,780,000 

Máy bơm áp lực 24V 220W 20L Maxpumps không tự động

2,400,000  1,850,000 

Máy bơm áp lực 24V 220W 20L Smartpumps Auto On-off

2,100,000  1,950,000 

Máy bơm áp lực 24V 48L KERTER 75G

750,000  440,000 

Máy bơm áp lực 24V 500W 50L JY-500W

3,950,000  2,200,000 

Máy bơm áp lực 24V 66L KERTER 100G

900,000  470,000 

Máy bơm mini áp lực 12V 24V Shell cao cấp tự động

650,000  550,000 

Máy bơm mini áp lực 24V 100W 8L có quạt Maxpumps

1,200,000  700,000 

Máy bơm mini bánh răng áp lực 24V 15W 2L BR-540

550,000  450,000 

Máy bơm nhủ động 12V KP

390,000  350,000 

Máy bơm nước 24V 25L SINGFLO

1,940,000  1,450,000 

Máy bơm nước đẩy cao 24V 200W

2,600,000  2,490,000 

Máy bơm nước mini áp lực 24V 70W 6L SMARTPUMPS

750,000  600,000 

Máy bơm nước mini áp lực 24V 80W 6L SMARTPUMPS – Không công tắc

750,000  650,000 

Máy bơm nước mini áp lực FL-34 24V

1,550,000 

Máy bơm nước mini áp lực FL-44 24V

1,600,000 

Máy bơm nước mini áp lực SURGEFLO FL-200 24V

4,200,000  3,250,000 

Máy bơm nước mini không chồi than 12V 24V 700L JT-600

750,000  350,000 

Máy bơm nước nóng mini 24V 12L 6M G24-ZYB

850,000  550,000 

Máy bơm nước tản nhiệt tuần hoàn 24V 80W 800L Smartpumps

750,000  650,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 110L 200G KERTER 40 béc

1,300,000  670,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 114L 300G KERTER 45 béc

1,500,000  730,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 138L 400G KERTER 50 béc

1,600,000  830,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 36L 50G KERTER 25 béc

750,000  560,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 48L 75G KERTER 30 béc

850,000  590,000 

Máy bơm phun sương làm mát tưới cây 24V 66L 100G KERTER 35 béc

1,000,000  620,000 

Máy phun sương 24V HAWIN HP-2500 Taiwan kèm nguồn điện

750,000  580,000