Hiển thị tất cả 29 kết quả

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2.5mm ren 13mm RSC-2

Giá gốc là: 120.000 ₫.Giá hiện tại là: 80.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-500-50 ren 58mm

Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-500-50 ren 58mm

Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-500-50 ren 58mm

Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-400-40 ren 46mm

Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 895.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-400-40 ren 46mm

Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 895.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-400-40 ren 46mm

Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 895.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-350-35 ren 40mm

Giá gốc là: 1.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 795.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-350-35 ren 40mm

Giá gốc là: 1.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 795.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-350-35 ren 40mm

Giá gốc là: 1.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 795.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-200-20 ren 27mm

Giá gốc là: 320.000 ₫.Giá hiện tại là: 295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-200-20 ren 27mm

Giá gốc là: 320.000 ₫.Giá hiện tại là: 295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-200-20 ren 27mm

Giá gốc là: 320.000 ₫.Giá hiện tại là: 295.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-160-15 ren 21mm

Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 240.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-160-15 ren 21mm

Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 240.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-160-15 ren 21mm

Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 240.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 220V 2W-250-25 ren 32mm

355.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 24V 2W-250-25 ren 32mm

355.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-250-25 ren 32mm

355.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-40-10 phi 4mm 220V

Giá gốc là: 240.000 ₫.Giá hiện tại là: 220.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-40-10 phi 4mm 24V

Giá gốc là: 200.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-40-10 phi 4mm 12V

Giá gốc là: 200.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-025-08 phi 2.5mm 220V ren 13mm

Giá gốc là: 200.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-025-08 phi 2.5mm 24V ren 13mm

Giá gốc là: 160.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-025-08 phi 2.5mm 12V ren 13mm

Giá gốc là: 160.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ RO 24V

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 85.000 ₫.

Phụ Kiện Bơm Nước

Van nước điện từ 12V 24V

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.
02873030399
Liên hệ