Showing all 21 results

Show sidebar

Máy bơm oxy 12V 35W 68L

890,000  550,000 

Máy bơm oxy 24V 60W 80L

990,000  750,000 

Máy bơm oxy hồ cá 12V 100W 100L MPQ-905

1,200,000  850,000 

Máy bơm oxy hồ cá 12V 18W 38L MPQ-902

550,000  450,000 

Máy bơm oxy hồ cá 12V 35W 68L MPQ-903

750,000  550,000 

Máy bơm oxy hồ cá 12V 60W 80L MPQ-904

950,000  750,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 3W 3.5L SOBO SB-248A

160,000  95,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 3W 3.5L SOBO SB-548A

160,000  95,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 5W 8L SOBO SB-348A

195,000  150,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 5W 8L SOBO SB-648A

195,000  150,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 8W 12L SOBO SB-948

650,000  590,000 

Máy bơm oxy hồ cá 220V 8W 7L SOBO SB-748

450,000  390,000 

Máy bơm oxy hồ cá 24V 60W 80L MPQ-904A

950,000  750,000 

Máy tạo dòng chảy hồ cá hòn non bộ 220V 6W 4000L JVP-130

380,000  340,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 3W 2500L JVP-100A

350,000  310,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 6W 3000L JVP-120A

350,000  320,000 

Máy tạo oxy hồ cá SB-748 220V 8W SOBO

450,000  390,000 

Máy tạo oxy hồ cá SB-848 220V 12W

490,000 

Máy tạo oxy hồ cá SB-948 220V 8W

590,000 

Máy tạo oxy mini dự phòng di động LT-203S

650,000  550,000 

Máy tạo Oxy USB 6V Mini

235,000  190,000