Hệ Thống Phun Sương

Showing 1–36 of 98 results

Show sidebar

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11001

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11002

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11003

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11004

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11005

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11006

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11008

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11015

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 11020

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6501

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6502

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6503

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6504

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6505

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6506

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6508

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6510

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6515

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6520

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6530

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6540

35,000  32,000 

Béc phun sương rẽ quạt inox – số 6550

35,000  32,000 

Béc phun sương số 1

15,000  10,000 

Béc phun sương số 2

15,000  10,000 

Béc phun sương số 3

15,000  10,000 

Béc phun sương số 4

15,000  10,000 

Béc phun sương số 5

15,000  10,000 

Béc phun sương số 6

15,000  10,000 

Béc phun sương số 7

15,000  10,000 

Béc phun sương số 8

15,000  10,000 

Bình lọc nước cao cấp phun sương – lọc nước RO

180,000  140,000 

Bình lọc nước phun sương và RO ren 13mm

220,000  140,000 

Bình lọc nước phun sương và RO ren 21mm

220,000  140,000 

Bình lọc nước RO cao cấp

198,000  140,000 

Bộ điều chỉnh tốc độ máy bơm mini 12V đến 24V 120W

180,000  150,000 

Bộ điều chỉnh tốc độ máy bơm mini 5V đến 15V 72W

140,000  120,000