Showing 1–36 of 37 results

Show sidebar

Bộ phụ kiện máy bơm áp lực mini 12V – Option 3

337,000 

Bộ phụ kiện máy bơm áp lực mini 12V 24V – Option 2

437,000 

Bộ phụ kiện máy bơm mini áp lực 12V 24V – Option 1

457,000 

Bộ súng và ống dây áp lực cao ren trong 22MM 14M

1,113,000 

Bộ súng và ống dây áp lực cao ren trong 22MM 8M

779,000 

Lọc nước lớn máy bơm mini

120,000  60,000 

Lọc nước máy bơm mini

65,000  30,000 

Lọc rác máy bơm nước áp lực – loại trung

75,000  45,000 

Nối nhanh ống nước khí nén AKS PV-06 6mm

8,000 

Nối Nhanh Ống Nước Khí Nén AKS PV-08 8mm

10,000 

Nối Nhanh Ống Nước Khí Nén AKS PV-10 10mm

12,000 

Nối nhanh ống nước khí nén AKS PV-12 12mm

12,000 

Nối nhanh ống nước khí nén chia 3 AKS PE-04 4mm

Nối nhanh ống nước khí nén chia 3 AKS PE-06 6mm

Nối nhanh ống nước khí nén chia 3 AKS PE-08 8mm

14,000 

Nối nhanh ống nước khí nén chia 3 AKS PE-10 10mm

14,000 

Nối nhanh ống nước khí nén chia 3 AKS PE-12 12mm

15,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 10mm Gold

28,000  22,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 8.5mm Blue

24,000  19,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 8.5mm Gold

24,000  19,000 

Ống dây áp lực cao Domosa 8.5mm Gold

22,000  16,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 10 mét

230,000  190,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22MM 14M

784,000  392,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 16 mét

350,000  250,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 20 mét

390,000  320,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 40 mét

690,000  590,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 8 mét

250,000  150,000 

Ống dây bố áp lực cao ren trong 22mm 16 mét

560,000  360,000 

Ống dây bố áp lực cao ren trong 22mm 8 mét

280,000  195,000 

Ống dây cá sấu rửa xe áp lực cao Crocodile Korea 500kgf

24,000  19,000 

Ống dây cấp nước 17MM

12,000 

Ống dây rửa xe cho bơm xịt rửa áp lực cao

185,000  180,000 

Ống dây rửa xe vệ sinh cho máy bơm xịt rửa áp lực cao S2

450,000  150,000 

PE 12-8 AKS nối nhanh

12,000  10,000 

PG 10-8 AKS chuyển ống 10mm xuống ống 8mm

9,000 

PY 12 AKS chia 3 nối nhanh 12mm

15,000