Showing 1–36 of 38 results

Show sidebar

Bộ ống dây lọc nước và đầu nối ống máy xịt rửa áp lực cao

150,000  98,000 

Bộ phụ kiện máy xịt rửa áp lực cao 8 mét option 1

550,000  447,000 

Bộ phụ kiện máy xịt rửa áp lực cao 8 mét option 2

650,000  492,000 

Bộ rửa xe mini 12V 60W Súng áp lực – Option 2

950,000  795,000 

Bộ rửa xe mini máy bơm chìm 12V 60W Súng áp lực – kèm Vali

1,550,000  1,400,000 

Bộ rửa xe mini máy bơm chìm 12V 60W Súng áp lực – Không thùng

1,390,000  1,250,000 

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 10 mét cao cấp kim loại SR2

330,000  300,000 

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 5 mét cao cấp kim loại SR2

280,000  250,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp

355,000  339,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp Gold

650,000  550,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp

450,000  439,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp Gold

750,000  650,000 

Bộ súng xịt và ống dây 20 mét cao cấp

550,000  539,000 

Bộ súng xịt và ống dây 5 mét cao cấp Gold

550,000  450,000 

Súng xịt áp lực cao kim loại Inox SR-03

350,000  190,000 

Súng xịt áp lực cao kim loại ngắn SR-11

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt dài 22mm cao cấp SR-015

480,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm bằng S1

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm bằng S2

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm dài 73cm

550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm dài 95cm

650,000  550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm tròn

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm tròn kim loại S1

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm bằng S1

339,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm bằng S2

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm dài 27cm

320,000  150,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm dài 40cm

520,000  490,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm dài 73cm

550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm dài 95cm

650,000  550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren trong 22mm

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren trong 22mm kim loại S2

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao nhựa ngắn cò vàng SR-13

Súng xịt áp lực cao rửa xe tưới cây kim loại

190,000  170,000 

Súng xịt áp lực cao tia tròn ren ngoài 18mm đầu tròn 136mm

650,000  590,000 

Súng xịt rửa xe áp lực cao

420,000  350,000 

Súng xịt rửa xe áp lực dùng cho máy bơm áp lực cao