Hiển thị tất cả 28 kết quả

Máy bơm chìm 220V 100W 4500L SUNSUN HQB-4500

765,000 

Máy bơm chìm 220V 150W 5500L SUNSUN HQB-5000

1,450,000 

Máy bơm chìm 220V 18W 800L SUNSUN HJ-931

160,000 

Máy bơm chìm 220V 200W 6800L SUNSUN HQB-5500

1,650,000 

Máy bơm chìm 220V 20W 900L SUNSUN HJ-861

180,000 

Máy bơm chìm 220V 24W 1400L SUNSUN HQB-2000

265,000 

Máy bơm chìm 220V 40W 1900L SUNSUN HQB-2200

320,000 

Máy bơm chìm 220V 55W 2000L SUNSUN HQB-2500

360,000 

Máy bơm chìm 220V 60W 2500L SUNSUN HQB-3000

420,000 

Máy bơm chìm 220V 85W 3000L SUNSUN HQB-3500

640,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-3000 3000L

550,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-5500 6000L

950,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-600 600L

180,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 200L HJ-111

140,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 200L HJ-211

140,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 300L HJ-311

160,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 300L HJ-411

160,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ thác nước 220V 100W 4500L HQS-4200

950,000 

Máy bơm nước chìm 24V 100W 10000L SUNSUN JDP-10000 – kèm nguồn và điều khiển

2,200,000 

Máy bơm nước chìm 24V 12W 1000L SUNSUN JDP-1000 – kèm nguồn điện

420,000 

Máy bơm nước chìm 24V 160W 18000L SUNSUN JDP-18000 – kèm nguồn và điều khiển

2,950,000 

Máy bơm nước chìm 24V 18W 1500L SUNSUN JDP-1500 – kèm nguồn điện

470,000 

Máy bơm nước chìm 24V 24W 2000L SUNSUN JDP-2000 – kèm nguồn điện

520,000 

Máy bơm nước chìm 24V 30W 3500L SUNSUN JDP-3500 – kèm nguồn và điều khiển

850,000 

Máy bơm nước chìm 24V 60W 6000L SUNSUN JDP-6000 – kèm nguồn và điều khiển

1,200,000 

Máy bơm nước và oxy hồ cá 220V 8W 600L SUNSUN HJ-721

145,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 3W 2500L JVP-100A

310,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 6W 3000L JVP-120A

320,000