Showing all 28 results

Show sidebar

Máy bơm chìm 220V 100W 4500L SUNSUN HQB-4500

1,050,000  765,000 

Máy bơm chìm 220V 150W 5500L SUNSUN HQB-5000

1,650,000  1,450,000 

Máy bơm chìm 220V 18W 800L SUNSUN HJ-931

320,000  160,000 

Máy bơm chìm 220V 200W 6800L SUNSUN HQB-5500

1,750,000  1,650,000 

Máy bơm chìm 220V 20W 900L SUNSUN HJ-861

350,000  180,000 

Máy bơm chìm 220V 24W 1400L SUNSUN HQB-2000

420,000  265,000 

Máy bơm chìm 220V 40W 1900L SUNSUN HQB-2200

550,000  320,000 

Máy bơm chìm 220V 55W 2000L SUNSUN HQB-2500

650,000  360,000 

Máy bơm chìm 220V 60W 2500L SUNSUN HQB-3000

750,000  420,000 

Máy bơm chìm 220V 85W 3000L SUNSUN HQB-3500

850,000  640,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-3000 3000L

850,000  550,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-5500 6000L

1,400,000  950,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-600 600L

340,000  180,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 200L HJ-111

160,000  140,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 200L HJ-211

160,000  140,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 300L HJ-311

180,000  160,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ 220V 2W 300L HJ-411

180,000  160,000 

Máy bơm chìm hồ cá hòn non bộ thác nước 220V 100W 4500L HQS-4200

1,250,000  950,000 

Máy bơm nước chìm 24V 100W 10000L SUNSUN JDP-10000 – kèm nguồn và điều khiển

2,500,000  2,200,000 

Máy bơm nước chìm 24V 12W 1000L SUNSUN JDP-1000 – kèm nguồn điện

550,000  420,000 

Máy bơm nước chìm 24V 160W 18000L SUNSUN JDP-18000 – kèm nguồn và điều khiển

3,200,000  2,950,000 

Máy bơm nước chìm 24V 18W 1500L SUNSUN JDP-1500 – kèm nguồn điện

600,000  470,000 

Máy bơm nước chìm 24V 24W 2000L SUNSUN JDP-2000 – kèm nguồn điện

700,000  520,000 

Máy bơm nước chìm 24V 30W 3500L SUNSUN JDP-3500 – kèm nguồn và điều khiển

950,000  850,000 

Máy bơm nước chìm 24V 60W 6000L SUNSUN JDP-6000 – kèm nguồn và điều khiển

1,500,000  1,200,000 

Máy bơm nước và oxy hồ cá 220V 8W 600L SUNSUN HJ-721

240,000  145,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 3W 2500L JVP-100A

350,000  310,000 

Máy tạo dòng chảy luồng nước hồ cá 220V 6W 3000L JVP-120A

350,000  320,000