Hiển thị tất cả 32 kết quả

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 10 mét cao cấp kim loại SR2

300,000 

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 5 mét cao cấp kim loại SR2

250,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp

339,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp Gold

550,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp

439,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp Gold

650,000 

Bộ súng xịt và ống dây 20 mét cao cấp

539,000 

Bộ súng xịt và ống dây 5 mét cao cấp Gold

450,000 

Máy bơm xịt rửa áp lực cao 220V 1.5KW 8L 150Bar SUKA

1,500,000 

Máy bơm xịt rửa áp lực cao 220V 1.5KW HALOSHI

1,650,000 

Máy bơm xịt rửa áp lực cao 220V 1.8KW 9L 160Bar SUKA

1,590,000 

Máy rửa xe gia đình áp lực cao 220V 1800W 100BAR HANABI

Máy rửa xe gia đình áp lực cao 220V 2000W 80Bar SONIC

1,470,000 

Máy rửa xe gia đình áp lực cao 2KW 80Bar NARITA

1,470,000 

Máy rửa xe gia đình áp lực cao 2KW 80Bar TOWA

1,470,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 1500W 110Bar ALIEN

2,100,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 1800W 120Bar 8L AMARI có chỉnh áp lực

1,550,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 1800W 7L Auto On-Off

1,500,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 1800W 8L Auto On-Off FUJI

1,590,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 1900W 154Bar 9L PANDA có van điều chỉnh áp lực

1,950,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2000W 13L 10MPA DEKTON

3,850,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2000W 80Bar SUMO

1,470,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2000W 8L Auto On-Off HIPPO HO-568

1,470,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2000W 9L Auto On-Off KING KN-K2

1,470,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2200W 150Bar 8L SUMO TW-05 có chỉnh áp lực

1,750,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2200W 6.5L Auto On-Off SUMO TW-03

1,520,000 

Máy xịt rửa áp lực cao 220V 2500W 150Bar 12L ZNC có van điều chỉnh áp lực

2,450,000 

Súng xịt tưới cây rửa xe SX-050

195,000 

Súng xịt tưới cây rửa xe SX-051

160,000 

Súng xịt tưới cây rửa xe SX-052

170,000 

Súng xịt tưới cây rửa xe SX-053

195,000 

Súng xịt tưới cây rửa xe SX-054

280,000