Showing 1–36 of 46 results

Show sidebar

Máy bơm chìm 12V 102W 2000GPH G2000

1,650,000  1,450,000 

Máy bơm chìm 12V 130W 50L

880,000  550,000 

Máy bơm chìm 12V 24W 1000L JT-550

480,000 

Máy bơm chìm 12V 45W 4200L MARINE ANGEL

740,000  450,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G1100

910,000  890,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G1100 SAILFLO

910,000  890,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G1500

1,350,000  1,200,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G350

690,000  590,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G500-01 1850L

790,000  640,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G600 – 03

840,000  750,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G750

790,000  690,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G750 – máy bơm tự động

1,200,000  800,000 

Máy bơm chìm 12V SFBP1 G750-01 2700L

890,000  690,000 

Máy bơm chìm 220V 100W 4500L SUNSUN HQB-4500

1,050,000  765,000 

Máy bơm chìm 220V 150W 5500L SUNSUN HQB-5000

1,650,000  1,450,000 

Máy bơm chìm 220V 200W 6800L SUNSUN HQB-5500

1,750,000  1,650,000 

Máy bơm chìm 220V 24W 1400L SUNSUN HQB-2000

420,000  265,000 

Máy bơm chìm 220V 40W 1900L SUNSUN HQB-2200

550,000  320,000 

Máy bơm chìm 220V 60W 2500L SUNSUN HQB-3000

750,000  420,000 

Máy bơm chìm 220V 85W 3000L SUNSUN HQB-3500

850,000  640,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-1100 900L

450,000  200,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-1500 1500L

620,000  250,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-2200 2000L

680,000  350,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-2500 2500L

780,000  450,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-3000 3000L

850,000  550,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-4500 5000L

980,000  750,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-500 500L

290,000  160,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-5500 6000L

1,400,000  950,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-600 600L

340,000  180,000 

Máy bơm chìm 220V HJ-6000 6800L

1,900,000  1,200,000 

Máy bơm chìm 220V JTP-1800

1,420,000  1,300,000 

Máy bơm chìm 24V 45W 4200L MARINE ANGEL

740,000  450,000 

Máy bơm nước chìm 24V 100W 10000L SUNSUN JDP-10000 – kèm nguồn và điều khiển

2,500,000  2,200,000 

Máy bơm nước chìm 24V 12W 1000L SUNSUN JDP-1000 – kèm nguồn điện

550,000  420,000 

Máy bơm nước chìm 24V 160W 18000L SUNSUN JDP-18000 – kèm nguồn và điều khiển

3,200,000  2,950,000 

Máy bơm nước chìm 24V 18W 1500L SUNSUN JDP-1500 – kèm nguồn điện

600,000  470,000