Showing 1–36 of 52 results

Show sidebar

Bộ nối nhanh vòi Romine với ống nước 26mm đến 30mm

60,000  55,000 

Bộ ống dây lọc nước và đầu nối ống máy xịt rửa áp lực cao

150,000  98,000 

Bộ phụ kiện máy bơm mini áp lực 12V 24V – Option 1

457,000 

Bộ phụ kiện máy xịt rửa áp lực cao 8 mét option 1

550,000  447,000 

Bộ phụ kiện máy xịt rửa áp lực cao 8 mét option 2

650,000  492,000 

Bộ rửa xe mini 12V 60W Súng áp lực – Option 2

950,000  795,000 

Bộ rửa xe mini máy bơm chìm 12V 60W Súng áp lực – kèm Vali

1,550,000  1,400,000 

Bộ rửa xe mini máy bơm chìm 12V 60W Súng áp lực – Không thùng

1,390,000  1,250,000 

Bộ súng và ống dây áp lực cao ren trong 22MM 14M

1,113,000 

Bộ súng và ống dây áp lực cao ren trong 22MM 8M

779,000 

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 10 mét cao cấp kim loại SR2

330,000  300,000 

Bộ súng xịt áp lực và ống dây 5 mét cao cấp kim loại SR2

280,000  250,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp

355,000  339,000 

Bộ súng xịt và ống dây 10 mét cao cấp Gold

650,000  550,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp

450,000  439,000 

Bộ súng xịt và ống dây 15 mét cao cấp Gold

750,000  650,000 

Bộ súng xịt và ống dây 20 mét cao cấp

550,000  539,000 

Bộ súng xịt và ống dây 5 mét cao cấp Gold

550,000  450,000 

Bộ xịt rửa vệ sinh máy lạnh 12V 45W

1,131,000  895,000 

Bộ xịt rửa vệ sinh máy lạnh 12V 60W

1,231,000  1,200,000 

Nối nhanh ống nước vòi Romine 12mm

53,000 

Nối nhanh ống nước vòi Romine 17mm

54,000 

Nối nhanh ống nước vòi Romine 21mm

55,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22MM 14M

784,000  392,000 

Ống dây cấp nước 17MM

12,000 

Súng xịt áp lực cao kim loại Inox SR-03

350,000  190,000 

Súng xịt áp lực cao kim loại ngắn SR-11

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt dài 22mm cao cấp SR-015

480,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm bằng S1

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm bằng S2

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm dài 73cm

550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm dài 95cm

650,000  550,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm tròn

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 14mm tròn kim loại S1

349,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm bằng S1

339,000  329,000 

Súng xịt áp lực cao mỏ vịt ren ngoài 22mm bằng S2

349,000  329,000