Chuyên cung cấp nguồn điện biến thế adapter nguồn tổ ong 12V 24V 36V 48W chất lượng giá tốt chính hãng bảo hành lâu dài

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Adapter 12V 2A dùng cho máy bơm nước mini và thiết bị điện

80,000 

Adapter 12V 4A

140,000 

Adapter 24V 2A dùng cho máy bơm nước mini và thiết bị điện

110,000 

Adapter nguồn điện 12V 10A 120W

320,000 

Adapter nguồn điện 12V 7A 84W

225,000 

Adapter nguồn điện 12V 8A 96W

210,000 

Biến áp 220V ra 24V 30W

198,000 

Biến áp 220V ra 5V 12V 23V 10A

350,000 

Nguồn 12V 5A dùng cho máy bơm nước mini áp lực

145,000 

Nguồn 12V 8A dùng cho máy bơm nước mini

210,000 

Nguồn 24V 4A dùng cho máy bơm nước mini

150,000 

Nguồn 36V 4A dùng cho máy bơm nước mini

320,000 

Nguồn chuẩn 12V 5A dùng cho máy bơm áp lực mini

150,000 

Nguồn điện adpater 14V 3A

195,000 

Nguồn tổ ong 220V ra 12V 15A

170,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 10A 120W

150,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 15A 180W

170,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 20A 240W

210,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 30A 360W

260,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 40A 480W

440,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 50A 600W

510,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 12V 5A 60W

95,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 10A 240W

250,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 15A 360W

310,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 20A 480W

440,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 30A 720W

510,000 

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 40A 960W

Nguồn tổ ong biến thế 220V ra 24V 5A 120W

170,000